” De meeste mensen die tantra beoefenen zijn wakkere mensen en doen niet mee aan de testmaatschappij “.

Dit schreef iemand gisteren bij een post van mij. Ik had namelijk de vraag gesteld in hoeverre mijn (mogelijke) verzoek tot een zelftest bij de cursus met Wheel of Consent (een cursus met veel wisselende aanraak-contacten) een reden was voor mensen om niet mee te doen.

Er stonden nog een paar andere, vergelijkbare reacties bij, maar verder geen reacties van mensen die de afgelopen tijd wel bij mij zijn geweest en toen een zelftest hebben gedaan. Evenmin waren er reacties van mensen die zich al hebben aangemeld voor een van de vele events die ik de komende tijd ga doen en waar ik, afhankelijk van de situatie, mogelijk ook nog een zelftest vraag. Dat doe ik overigens niet omdat ik een testsamenleving zo leuk vind, maar omdat ik als ondernemer dit voor nu de minst slechte oplossing vind.

In deze blog wil ik vooral ingaan op de opmerking dat ‘de meeste mensen die tantra beoefenen wakkere mensen zijn en dus/natuurlijk niet meedoen aan de testmaatschappij’.

De meeste tantrika’s zijn wakker!
Op zich is het fantastisch dat er blijkbaar iemand onderzoek 😊 heeft gedaan naar de mate van ‘wakkerheid’ onder mensen die aan tantra doen en dat die mate blijkbaar hoog is. Dat klinkt op zich positief en hoopgevend.

Ik vraag me echter wel af wat we zoal kunnen of moeten verstaan onder de term ‘wakker’ welke sinds de komst van corona in ons leven regelmatig in spirituele kringen over de tafel vliegt.

Ontwaken en bevrijding
In (klassieke) tantra gebruiken we veelvuldig een term die lijkt op ‘wakker zijn/worden’, namelijk de term ‘ontwaken’. Het belangrijkste doel binnen klassieke tantra is immers om dit leven tot een ontwaakte en bevrijde staat van zijn te komen.

Wat houdt dit in?

Ontwaakt zijn in tantra betekent dat je helder ziet dat jij niet je gedachten, overtuigingen, emoties, zelfbeelden, gedragspatronen etc. bent, maar dat er een diepere kern/essentie/ware zelf is en dat dát is wat je werkelijk bent. In de kern ben je bewustzijn in de vorm van een unieke vibratie/energie. Dit bewustzijn zijn we overigens allemaal en mede om die reden leidt ontwaken vanzelf tot een sterker gevoel van non-dualiteit en eenheid.

De term bevrijding slaat vooral op het integratieproces van dit inzicht in je dagelijks leven. Een keer een inzicht van ontwaken hebben is namelijk niet zo’n kunst, zeker niet in de liefdevolle context van bijvoorbeeld een tantraretreat. Het gaat er echter om dat je dit inzicht steeds langduriger blijft ervaren, óok als de omstandigheden om je heen minder gemakkelijk zijn (of lijken).

Voor dit bevrijdingsstuk is bij de meeste mensen langdurig innerlijk (tantrisch) werk te doen waarbij al je identificaties met en gehechtheden aan je gedachten, overtuigingen, zelfbeelden, emoties etc. mogen ‘afslijten’. Dit wordt ook wel vergeleken met een (traag) proces van erosie. Slijten en slijten totdat je diepste kern weer zichtbaar wordt en je weer van daaruit gaat leven. Dit kan soms een heel pittig proces zijn en dat is echt niet altijd ‘leuk’.

Wel of niet wakker/ontwaakt?
Als je sterk geïdentificeerd met en gehecht bent aan verhalen en overtuigingen, bijvoorbeeld als het over corona, vaccinaties, testen, overheden etc. gaat, dat is dat in de terminologie van tantra eerder een teken van NIET-ontwaakt-zijn. Dat gaat uiteraard beide kanten op. Dus ook als je vindt dat vaccinaties bij wijze van spreken verplicht zouden moeten worden, je daar óntzettend in gelooft en je helemaal identificeert met dat verhaal. Sterk gehecht zijn aan het zelfbeeld van ‘ik ben een wakker persoon’ of juist aan ‘ik ben iemand die NIET in complottheorieën gelooft’ zijn eveneens voorbeelden van niet-ontwaakt zijn binnen de visie van tantra.

Nooit meer strijdbaar dan?
De uitnodiging om je steeds minder te identificeren met je overtuigingen, verhalen en zelfbeelden betekent overigens niet dat je dan maar passief wordt of niet strijdbaar kunt zijn. Je kunt wel degelijk intuïtief het gevoel hebben dat je niet mee wilt doen aan testen of vaccinaties of juist wel, of dat je bijvoorbeeld sterk voelt dat je naar een protestbijeenkomst wilt gaan. Maar de kunst is wel om je beweging zo veel mogelijk vanuit ‘first order reality’ te laten komen. De overdaad aan informatie die we vandaag de dag van alle kanten binnenkrijgen (en die bijdraagt aan het ervaren van juist ‘second order reality’) is misschien soms nuttig, maar vaak ook niet.

De ‘ultimate truth’ is niet te vinden in alle verhalen en overtuigingen (second order reality) die we over de werkelijkheid hebben maar in het hier en nu, in de fysiek/energetische sensaties die je in het moment voelt. Een bekende contemplatie in tantra is om jezelf steeds weer de vraag te stellen: wat ervaar ik nu, op dit moment, vóordat ik er een gedachte over heb? Ik kan je zeggen dat het gevoel dat deze meditatie geeft, een stuk meer ontspannen is dan jezelf te verliezen in 1001 meningen en verhalen.

Concreet: wel of niet testen
Terug naar wel of niet testen voor wakkere tantrika’s.

Als je tantra beoefent, kun je zowel kiezen voor wel testen als voor niet testen en zowel voor wel vaccineren als voor niet vaccineren. Vanuit tantra zit de mate van ‘wakker’ of ontwaakt-zijn vooral in de mate waarin je hier een heel verhaal bij hebt, waar je vervolgens stellig in gelooft en aan vasthoudt. Hier komt immers het ego om de hoek, dat meestal redeneert en handelt vanuit overlevingsstrategieën en dat maar al te graag gelijk wil hebben.

Een interessante in dit kader is het gebruik van de term ‘testsamenleving’. Die term impliceert volgens mij per definitie een verhaal met allerlei veronderstellingen: als we voor alles moeten gaan testen, dan… en dan.. en dan… Hier sterk in geloven is dus iets anders dan in het moment voelen of je je wel of niet senang voelt bij het doen van een test.

Zelf geloof ik helemaal niet absoluut in testen en word ik evenmin blij van het idee dat er voor van alles en nog wat getest zou moeten worden en dat dan nog hele lange tijd. Tegelijkertijd heeft het vooraf testen minimaal wel al bij één retreat bij mij z’n nut bewezen en ben ik ook heel blij dat mijn retreats, met heel veel onderling contact, weer gegeven kunnen worden. Mede dankzij de mogelijkheid van testen (en vaccinaties) kan dat een stuk meer ontspannen dan een jaar geleden. Waarbij natuurlijk nooit alle risico’s worden weggenomen, maar dat hoeft ook niet.

Niets is 100% waar, ook dit verhaal niet…
We gaan zien hoe het de komende tijd gaat. Bij korte events zal het binnenkort wel afgelopen zijn, bij langere events kan het nog steeds prettig zijn (halverwege onrust krijgen in de groep omdat er iemand klachten krijgt, positief test en naar huis moet, is immers voor niemand fijn). Steeds probeer ik intuïtie en een portie verstandig ondernemen te combineren, zonder me te sterk te identificeren met allerlei verhalen, welke kant dat ook op is. En hoewel ik in het begin van de coronatijd nog wel eens de waarheid in pacht dacht te hebben 😊, heb ik die illusie intussen allang losgelaten. En dat geldt dus ook voor dit hele ‘verhaal’ in deze blog…